Būvju tehniskā apsekošana

 Pārbaudīsim ēkas stāvokli, padarot to drošāku

Būvju, dzīvojamās mājas tehniskā apsekošana sevī ietver pilnīgu ainu par īpašuma stāvokli. Apsekošana tiek veikta saskaņā ar būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvu LBN 405-21. Šis normatīvs nodrošina precīzas vadlīnijas darba veikšanai, iekļaujot detalizētu apsekošanas procesu un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādi.

Būvju tehniskā apsekošana
Drošības garants

Publiskām ēkām, kas iekļautas 2. un 3. grupā, kā arī daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkām, nepieciešams veikt tehnisko apsekošanu ne retāk kā reizi 10 gados.

Būvju tehniskā apsekošanā nodrošinām

Novēroto defektu reģistrēšanu, veicot to fotogrāfisku fiksēšanu un bojājumu kartogrammas izstrādi.
Būvju un ēku tehnisko apsekošanu. Izmantojam arī graušanas pārbaudes metodes.
Būves konstrukciju rūpīgu izpēti, veicot atsegšanu, rakšanu vai urbumu procedūras un precīzas mērījumu darbības, lai iegūtu detalizētu konstrukciju informāciju.
Priekšlikumus par ēkas un būvju tehnisko stāvokļu uzlabošanu un to izmaksām.
Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādi atbilstoši būvnormatīvu prasībām.
Atzinumu iesniegšanu BIS sistēmā.

Pirms pārbūvēm, atjaunošanām un restaurācijām ir nepieciešams veikt būvju tehnisko apsekošanu.

Kas notiek būvju tehniskajā apsekošanā ?

Ēkas tehniskā apsekošana ietver rūpīgu vizuālu novērtēšanu, instrumentālo mērījumu veikšanu un citus nepieciešamos pasākumus, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par būves tehnisko stāvokli. Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai tehniskajai izpētei. Apsekošanas rezultātā tiek sagatavots detalizēts tehniskās apsekošanas atzinums, kurā ietverta informācija par konstatētajām problēmām, to nopietnību un iespējamajiem risinājumiem.

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma cena tiek precizēta pēc nepieciešamā objekta apsekošana apjoma un atrašanas vietas. Jāņem vērā būvju tehniskā apsekošanas atzinuma cena var mainīties atkarībā no nepieciešamā izpildes laika  un pasūtītāja interesēm.

Ķersimies pie darba, lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus nevainojamam rezultātam.

PAR MUMS

KONTAKTI

SADAĻAS

SIA Stellum ir specializējies būvinženiera pakalpojumos, lai nodrošinātu augsti precīzu būvniecības procesu gan juridiskām personām, gan privātpersonām.
Mūsu komanda strādā, lai sniegtu profesionālu atbalstu un nodrošinātu precizitāti jūsu būvniecības projektam.
Uzzināt vairāk
Pr - Pk
08:00 - 18:00
Se - Sv
Brīvdienas
Seko mums:
STELLUM SIA 2024. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.
arrow-right